Çocuklarda Grip Aşısı Uygulaması

Grip, hemen her yıl Ekim-Mayıs ayları arasında salgınlar yapan ve riskli gruplarda belli bir oranda ölümle sonuçlanabilen bir enfeksiyon hastalığıdır.  Çocuklarımızı gripten korumak için en uygun yol aşılamadır.  Gribe neden olan mikrop sürekli mutasyona uğradığından dolayı aşının her yıl yapılması gerekir.

Grip Aşısı Hangi Çocuklara Önerilir? 

Grip aşısı, risk gurupları öncelikli olmak üzere 6 aylık ve üzeri bütün çocuklara Ekim ayından itibaren yapılabilir. Grip açısından tanımlanmış risk gruplarına giren kişilere ve bu kişilere bakım veren kişilere öncelikli olarak yapılmalıdır.

Grip Açısından Riskli Olan Çocuklar Kimlerdir?

 • 4 yaşından küçük (özellikle 2 yaş altı) çocuklar (6. aydan itibaren)
 • Bakım evinde yaşayanlar
 • Kalp-damar hastalığı olanlar (tek başına hipertansiyon hariç) hastalık
 • Kronik akciğer hastalığı olanlar (astım, kistik fibrozis, bronşiektazi)
 • Kronik böbrek hastalığı olanlar
 • Kronik karaciğer hastalığı olanlar
 • Kan hastalıkları olanlar (orak hücreli anemi dahil)
 • Endokrin hastalığa sahip olanlar (diabetes mellitus gibi)
 • Metabolik hastalığı olanlar (genetik metabolik hastalıklar gibi)
 • Nörolojik veya nöro-gelişimsel bozukluğu olanlar (beyin, spinal kord, periferik sinir ve kas hastalıkları, serebral palsi, epilepsi, mental retardasyon, musküler distrofi, spinal kord hasarı dahil)
 • Büyüme-gelişme geriliği olanlar
 • Hastalık veya ilaca bağlı olarak bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklar (kanser, uzun süreli steroid kullanımı, HIV gibi)
 • 19 yaşından küçük olup uzun süredir aspirin tedavisi alanlar
 • Morbid obezler (Vücut kitle indeksi >40)
 • Grip açısından riskli grupta tanımlanan kişilere bakım verenler ve aynı evde yaşayanlar (çocuklar dahil)

Grip aşısı kimlere yapılmaz? 

Yumurta proteini dahil olmak üzere aşı içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı bilinen ciddi alerjik reaksiyon veya daha önce aşı uygulaması sonrasında alerjik reaksiyon gelişmiş olan kişilere yapılmaz.

Çocuklarda Grip Aşısı Videomu İzlemek İçin Tıklayın...